WYNAGRODZENIE

WYNAGRODZENIE

Kancelaria stosuje elastyczny i dopasowany do Klienta system rozliczeń za wykonywane usługi. Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy adwokata, miejsca świadczenia usługi oraz stopnia trudności i złożoności sprawy.