logo_400.jpg
figurka.jpg
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ADAM ADAMCZUK
Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego i gospodarczego. Szczególnie specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych, zarówno w zakresie szkód majątkowych, jak i osobowych. W większości przypadków sprawy odszkodowawcze prowadzi bezpłatnie, pobierając należne honorarium dopiero po uzyskaniu korzystnego dla Klienta orzeczenia.
 
KANCELARIA ŚWIADCZY POMOC PRAWNĄ W NASTĘPUJĄCYCH PŁASZCZYZNACH:
Sprawy z zakresu prawa karnego:
- obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia
- reprezentacja w charakterze pełnomocnika oskarżyciela prywatnego, posiłkowego lub powoda cywilnego
- pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę lub Policję,
- reprezentacja w postępowaniu wykonawczym w sprawach o zatarcie, wydanie wyroku łącznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie, zawieszenie i przerwę w wykonaniu kary
- pomoc prawna osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym
- sporządzanie pism procesowych m.in. zażaleń, apelacji czy kasacji do Sądu Najwyższego
Sprawy z zakresu prawa cywilnego:
- o odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych
- o ochronę dóbr osobistych
- o naruszenie posiadania
- o zasiedzenie
- o rozgraniczenie
- służebności osobiste, drogowe oraz służebności przesyłu
- zniesienie współwłasności
- zwrot nakładów poczynionych na cudzą nieruchomość
- sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki)
- sporządzanie pism procesowych oraz umów cywilnoprawnych
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:
- o rozwód
- o separację
- o podział majątku
- o alimenty
- o uregulowanie kontaktów z dziećmi
- przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
- ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
Sprawy z zakresu prawa gospodarczego:
- sporządzenie umów handlowych
- dochodzenie i egzekwowanie wierzytelności wynikających z obrotu gospodarczego,
- udział w negocjacjach
- reprezentacja podmiotów gospodarczych przed Sądami powszechnymi i innymi organami
- stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych
Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:
-reprezentacja przed organami administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, ZUS, KRUS, US, ARiMR, SKO, MOPS, GOPS, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)
- reprezentacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym: WSA i NSA
- sporządzanie pism procesowych: odwołania od decyzji, skargi do WSA i NSA
Sprawy z zakresu prawa pracy:
- o ustalenie stosunku pracy
- dochodzenia niezapłaconego wynagrodzenia z tytułu świadczonej pracy
- dochodzenia odszkodowania bądź przywrócenia do pracy z powodu bezzasadnego bądź niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę bądź jej rozwiązania
- dochodzenia odszkodowań za szkody związane z wypadkami przy pracy
- o mobbing i dyskryminację
WYNAGRODZENIE
Kancelaria stosuje elastyczny i dopasowany do Klienta system rozliczeń za wykonywane usługi. Wysokość honorarium jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku, z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy adwokata, miejsca świadczenia usługi oraz stopnia trudności i złożoności sprawy.
KONTAKT
Siedziba Kancelarii:
ul. Kilińskiego 66/2,
22-400 Zamość

Kancelaria Adwokacka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W celu umówienia się na spotkanie należy dzwonić pod numer telefonu 510 251 876. Po wcześniejszym umówieniu możliwość ustalenia terminu spotkania poza godzinami pracy Kancelarii.
© 2015 AdwokatAdamczuk. All Rights Reserved.
Wykonanie: SlowFlow

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem